-10,7 °C
07:02 Uhr
17:02 Uhr

Wandern: FrankenwaldSteigla_Im_Kohlenwald - von Viva Franconia Viva Franconia

Streckeninformationen

Empfohlene Locations